خانه برچسب نوشته ها طراحی داخلی
اجتماعی اقتصادی علمی و فناوری

نمایش آخرین فیلم “جیمز باند” باز هم به خاطر کرونا عقب افتاد

نمایش فیلم تازه “جیمز باند” به عنوان “وقت مردن نیست” باز هم عقب افتاد. تهیه‌کنندگان گفته‌اند که روزهای بحران کرونا زمان مناسبی برای نمایش عمومی فیلم نیست و بیست و پنجمین فیلم جیمز باند سال آینده به روی پرده عمومی می‌آید. آخرین فیلم جیمز باند به عنوان “وقت مردن