خانه برچسب نوشته ها آزمایش
اجتماعی

مرغ سحر ناله سر کن؛ شجریان جاودانه شد

دفتر زندگی هشتاد ساله محمدرضا شجریان بسته شد اما کارنامه هنری‌ پرفرازش همیشه گشوده خواهد ماند. از جشن هنر شیراز، هم‌نوایی سر سفره‌های افطار مردم تا همراهی با جنبش ۸۸، حذف از صدا و سیما و محرومیت از اجرا در ایران. چه فراز‌ها و سرفرازی‌ها… از تلاوت قرآن، آموزگاری، کارمندی، خوش‌نویسی، تا